Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ("Δήλωση") καθορίζει τη βάση που η ICB Innovative Conventions Bureau ΙΚΕ μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει ή να επεξεργάζεται με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα σε σχέση με ενημερωτικά δελτία, διαφημιστικό υλικό και άλλες πληροφορίες μάρκετινγκ που αποστέλλονται σε άτομα ("Συνδρομητές" ή "εσείς").

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Όνομα εταιρείας: "ICB Innovative Conventions Bureau ΙΚΕ" ("ICB Innovative Conventions Bureau" & “The Kase Project”)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεβίδου 8, 14671, Νέα Ερυθραία, Ελλάδα

Αριθμός τηλεφώνου: (+30) 210-4122250,

Email: info@thekaseproject.com | info@icb.gr

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα ή άλλες πληροφορίες συλλέγουμε;

Στοιχεία επικοινωνίας: : Όταν συναινείτε να λάβετε τα ενημερωτικά μας δελτία ή / και διαφημιστικό υλικό, μας παρέχετε το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Δεδομένα τοποθεσίας και ηλεκτρονικά δεδομένα: Όταν προσδιορίζουμε, παρακολουθούμε και αναλύουμε τη χρήση ή το ενδιαφέρον σας για τα ενημερωτικά δελτία ή το διαφημιστικό μας περιεχόμενο, εμείς ή ο πάροχος υπηρεσιών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες (όπως η τοποθεσία σας, η διεύθυνση IP, τα δεδομένα χρήσης, τα δεδομένα του προγράμματος περιήγησης). Γενικά, δεν συνδέουμε τις διευθύνσεις IP με άλλα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη. Δεν συνδέουμε ή προσπαθούμε να συνδέσουμε μια διεύθυνση IP με την ταυτότητα ενός χρήστη μίας συσκευής. Όταν σας στέλνουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ίσως χρησιμοποιήσουμε gifs ενός εικονοστοιχείου, που ονομάζονται επίσης διαδικτυακοί φάροι. Οι διαδικτυακοί φάροι μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την ώρα και την ημερομηνία που ανοίγετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τη διεύθυνση IP σας ή τα δεδομένα του προγράμματος περιήγησής σας.

3. Γιατί συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Προωθητικοί στόχοι: Συλλέγουμε τα προαναφερθέντα στοιχεία επικοινωνίας για να σας αποστείλουμε τα ενημερωτικά δελτία μας και διαφημιστικό υλικό.

Σκοπός των Analytics: Μερικές φορές, εμείς ή ο πάροχος υπηρεσιών μας μπορεί να συλλέγουμε τα προαναφερθέντα δεδομένα τοποθεσίας και ηλεκτρονικά δεδομένα, προκειμένου να λάβουμε σχόλια για τα ενημερωτικά μας δελτία και το διαφημιστικό υλικό (π.χ. αριθμός προβολών ή κλικ κλπ) ή / και να ενισχύσουμε τις ικανότητές μας να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο μάρκετινγκ. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τους διαδικτυακούς φάρους για να δημιουργήσουμε αναφορές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η εκστρατεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις ενέργειες που κάνατε.

4. Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Συναίνεση: Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται παραπάνω, βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην αρχή αυτής της Δήλωσης Απορρήτου.

Νομική υποχρέωση: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αν πιστεύουμε ότι η πρόσβαση, η χρήση, η διατήρηση ή η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών είναι λογικά αναγκαία για: τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο, ρύθμιση, νομική διαδικασία, εκτελεστέο / επιβλητέο κυβερνητικό αίτημα ή διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων, ή / και να ανιχνεύσουμε, να αποτρέψουμε ή να αντιμετωπίσουμε με άλλον τρόπο την απάτη, την ασφάλεια ή άλλα τεχνικά ζητήματα.

5. Πώς μοιράζουμε τα δεδομένα σας με τρίτα μέρη;

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

Πάροχοι υπηρεσιών: Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη που εκτελούν συγκεκριμένες υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, άλλες σχετικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, υπηρεσίες υποστήριξης μάρκετινγκ και αναλυτικές υπηρεσίες. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών συνάπτουν σύμβαση με εμάς που προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση των λειτουργιών τους και δεν επιτρέπεται να μοιράζονται ή να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για άλλους σκοπούς.

* Ο σημερινός πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η εταιρεία με την επωνυμία "The Rocket Science Group C d/b/a Mailchimp" (MailChimp), μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που βρίσκεται στην πολιτεία της Georgia, στις ΗΠΑ. Η πλατφόρμα MailChimp διευκολύνει τις λειτουργίες και τις ενσωματώσεις που επιτρέπουν την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων μάρκετινγκ, τη δημιουργία καμπανιών, καθώς και την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι παραλήπτες αντιδρούν σε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν ανοίξουν ή δουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ).

Δημόσιες αρχές: Όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι κατάλληλη σε σχέση με τις προσπάθειες διερεύνησης, πρόληψης ή λήψης άλλων μέτρων σχετικά με την παράνομη δραστηριότητα, την υποψία απάτης ή άλλης αδικίας, μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας στα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ρωτήσετε αν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ελέγξετε και να ενημερώσετε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε οποιαδήποτε προσθήκη σε ατελή προσωπικά δεδομένα.
  • Δικαίωμα διαγραφής ("δικαίωμα να ξεχαστείτε"): Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή σε περιπτώσεις που έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας.
  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας/ διαδικασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της.
  • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων εάν η χρήση αυτή είναι παράνομη ή θεωρείτε ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παραπάνω σκοπούς.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να διαβιβάσουμε αυτά τα δεδομένα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδιο από εμάς.
  • Δικαίωμα αντικρούσεως: Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε ένσταση, για οποιαδήποτε νόμιμο λόγο, ανά πάσα στιγμή, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Πώς μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματά μου; Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω οποιουδήποτε τρόπου επικοινωνίας (δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας μας παραπάνω).

7. Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα επαφών σας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά για χρόνια με σκοπό την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων και / ή του διαφημιστικού υλικού.

Η τοποθεσία και τα ηλεκτρονικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για χρόνια για στατιστικούς σκοπούς.

Όλα τα παραπάνω δεδομένα αποθηκεύονται στους servers του σημερινού παρόχου υπηρεσιών αλληλογραφίας ("The Rocket Science Group Cd/b/a Mailchimp") και διοικούνται από τον ίδιο.

8. Ποια μέτρα ασφαλείας έχουμε θέσει σε εφαρμογή προκειμένου να διασφαλίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους περί προστασίας δεδομένων, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα και εύλογα μέτρα ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένων φυσικών, ηλεκτρονικών και διαδικαστικών μέτρων) για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση ή αποκάλυψη.

9. Πώς αντιμετωπίζουμε τις διεθνείς μεταφορές δεδομένων;

Μπορούμε να μεταφέρουμε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα παγκοσμίως σε μέρη όπου βρίσκονται οι λειτουργίες/δραστηριότητές/εργασίες μας για την επεξεργασία δεδομένων.

Επί του παρόντος, οι servers όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα βρίσκονται κατά κύριο λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν ή να υποστούν επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οποιαδήποτε μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σε τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών) θα πραγματοποιηθεί μόνο σε χώρες που διαθέτουν νόμους για την προστασία των δεδομένων και παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τη σημασία του νόμου περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Στο βαθμό που διεξάγονται διεθνείς μεταφορές δεδομένων, θα επιδιώξουμε και θα λάβουμε διαβεβαιώσεις ότι όλες οι πληροφορίες που μπορούμε να μεταφέρουμε προστατεύονται επαρκώς και σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων νόμων περί απορρήτου (συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της ΕΕ όταν οι κάτοχοι των δεδομένων είναι κάτοικοι της ΕΕ).

10. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως από τους διαδικτυακούς παρόχους υπηρεσιών προκειμένου (για παράδειγμα) να κάνουν τις ιστοσελίδες ή τις υπηρεσίες τους να λειτουργούν ή να εργάζονται πιο αποτελεσματικά, καθώς και να παρέχουν πληροφορίες αναφοράς.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας μπορούν να χρησιμοποιούν τα cookies που τους επιτρέπουν να ανιχνεύουν και να στοχεύουν τα ενδιαφέροντα των συνδρομητών μας, και αναφερόμαστε σε αυτά ως cookies "απόδοσης" ή "λειτουργικότητας". Αυτά τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες ανίχνευσης χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την ανίχνευση των συνδρομητών μας για στατιστικούς σκοπούς.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας μπορούν να χρησιμοποιούν άλλες, παρόμοιες τεχνολογίες κατά διαστήματα, όπως τους διαδικτυακούς φάρους, ή τα pixels (ή "clear gifs") και άλλες τεχνολογίες ανίχνευσης. Πρόκειται για μικροσκοπικά αρχεία γραφικών που περιέχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό που επιτρέπει στους παρόχους μας να αναγνωρίζουν πότε κάποιος, στην περίπτωση των διαδικτυακών φάρων, άνοιξε ένα e-mail που του εστάλη.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας μπορούν να τοποθετούν αυτόματα μονά pixel gifs, επίσης γνωστά ως διαδικτυακοί φάροι, σε όλα τα e-mail που αποστέλλονται σε εσάς. Αυτά είναι μικρά αρχεία γραφικών που περιέχουν μοναδικά αναγνωριστικά που τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν πότε έχετε ανοίξει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έχετε κάνει κλικ σε ορισμένους συνδέσμους. Αυτές οι τεχνολογίες καταγράφουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και τον χρόνο που σχετίζεται με κάθε άνοιγμα και κλικ που πραγματοποιείτε για μία καμπάνια. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να δημιουργούμε αναφορές για τους συνδρομητές μας σχετικά με τον τρόπο απόδοσης μίας καμπάνιας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις ενέργειες που κάνατε.

11. Πού μπορώ να υποβάλω τις καταγγελίες μου για το πώς αντιμετωπίζετε τα προσωπικά μου δεδομένα;

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε οποιεσδήποτε καταγγελίες σχετικά με το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στην:

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (HDPA)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα

Τηλ .: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

E-mail: contact@dpa.gr