Γνωρίζουμε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να δώσετε στις ενέργειές σας ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο, βοηθώντας σας να οργανώσετε τις εκδηλώσεις που επιθυμείτε

Γνωρίζουμε ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις. Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να δώσετε στις ενέργειές σας ένα εντελώς διαφορετικό αντικείμενο, βοηθώντας σας να οργανώσετε τις εκδηλώσεις που επιθυμείτε.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που επλήγησαν από την πρόσφατη κρίση του προσφυγικού και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για βοήθεια. Η ομάδα σας μπορεί να προσφέρει εθελοντική εργασία σε τοπικούς καταυλισμούς, να οργανώσει τη μεταφορά τροφίμων, να οργανώσει εράνους ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκέφτεστε.

Εκτός από τους πρόσφυγες, υπάρχουν πολλά περιβαλλοντικά θέματα στα οποία θα μπορούσατε να εστιάσετε την εκδήλωση της επιλογής σας. Θα περιμένουμε με χαρά τις ιδέες σας.