Κάποιες από τις δραστηριότητες και/ή τα πακέτα που αναφέρονται, μπορεί να είναι εποχιακού χαρακτήρα και να εμφανίζονται ως μη διαθέσιμα για την περίοδο που σας ενδιαφέρει. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ούτως ώστε να ελέγξουμε εάν μπορείτε να απολαύσετε το εν λόγω πακέτο στις ημερομηνίες που σας εξυπηρετεί και να σας ενημερώσουμε σχετικά.