• Εύρεση και διαχείριση χώρου εκδήλωσης
  • Κρατήσεις διαμονής
  • Σχεδιασμό και θεματική διαμόρφωση εκδήλωσης
  • Ταξίδια κινήτρων με πλήρες πρόγραμμα
  • Διαπραγμάτευση για έκπτωση σε αεροπορικά εισιτήρια γκρουπ
  • Κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και μεταφορών
  • Διαχείριση εγγραφών συνέδρων και γραμματειακή υποστήριξη στον χώρο της εκδήλωσης
  • Συντονισμό πακέτων συνεδρίων και των περιεχομένων τους
  • Οργάνωση ξεναγήσεων πριν από ή μετά το συνέδριο
  • Συντονισμό διερμηνέων και ξεναγών