• πρόσβαση στους καλύτερους χώρους και μοναδικές εμπειρίες εκδηλώσεων
  • μια εύχρηστη πλατφόρμα που καθιστά δυνατές τις κρατήσεις μέσω διαδικτύου
  • νέα αξία στους συμμετέχοντες και τους εκθέτες, εξασφαλίζοντας επαναλαμβανόμενη παρουσία και βαθύτερες συνδέσεις με τους συμμετέχοντες
  • οικονομικά οφέλη στην πόλη γύρω από το συνέδριο
  • πρόσβαση σε δεδομένα για τους τύπους των εμπειριών που θέλουν οι συμμετέχοντες σας να κλείσουν, πού αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και τι δουλεύει καλύτερα
  • επώνυμο υλικό μάρκετινγκ που δίνει στους συμμετέχοντες δημιουργικές και τοπικά προσαρμοσμένες ιδέες για τον χρόνο ανάμεσα, πριν ή μετά τις συνεδρίες ή τις επισκέψεις στην έκθεση.